HUSOVA CESTA

HUSOVA CESTA Z PRAHY DO KOSTNICE

vede pěší poutníky venkovskou krajinou v upomínce na poslední pouť Jana Husa z Čech do německé Kostnice, kde byl v roce 1415 upálen.

Promlouvá o naší historii a připomíná význam víry, odhodlání, odvahy i pokory v našich životech.

Vydejte se za poznáním. Vydejte se na svou cestu…

Náhled trasy Husovy cesty