O CESTĚ

Logo Husovy cesty

Husova cesta je dálková pěší poutní stezka. Symbolicky následuje mistra Jana Husa na jeho poslední životní pouti z Čech do Kostnice, kde byl v roce 1415 upálen. Vede z Prahy, místa Husova hlavního působení, přes hrad Krakovec, kde pravděpodobně strávil své poslední dny v Čechách. Následně prochází venkovskou krajinou západních Čech až na česko-německou hranici. Od prvního německého města Bärnau je možné dále pokračovat přes Norimberk a Ulm až do samotné Kostnice u Bodamského jezera na německo-švýcarském pomezí.

Na svou pěší, téměř 800 km dlouhou pouť z Prahy do Kostnice se dnes můžete vydat i vy.

Mapa celé trasy Husovo cesty z Prahy do Kostnice

Celou trasu z Prahy do německé Kostnice je možné rozdělit do tří částí, z nichž jedna prochází Českou republikou a další dvě Německem.

  1. Husova cesta v Čechách (250 km), první část celé trasy, prozatím bohužel není jednotně značena v terénu. Pro orientaci lze však snadno využít běžné turistické značení ČTK a naše popisy (viz Etapy v Čechách na tomto webu). Trasa Husovy cesty vede z Prahy kolem řeky Berounky na hrad Krakovec, a dále přes severní Plzeňsko a Tachovsko. Nakonec překročíte česko-německou hranici a dojdete až do německého města Bärnau.
  2. Goldene Strasse (150 km) je druhou částí stezky a prochází celá Německem. Sleduje trasu historické zemské cesty známé pod názvem Zlatá cesta (Goldene Strasse). Vede od příhraničního města Bärnau přes Sulzbach až do Norimberku. Na této trase se můžete v terénu orientovat podle symbolu lva.
  3. Svatojakubská stezka v úseku Norimberk –  Kostnice (cca 390 km), je pak třetí, finální částí Husovy cesty. Vede v trase nejznámější evropské poutní stezky, a to z Norimberku přes Ulm až do Kostnice na německo-švýcarské hranici. Trasa je značena symbolem svatojakubské mušle.

Partneři Husovy cesty se starají o rozvoj stezky v Čechách a snaží se o úzkou spolupráci s organizacemi, které spravují navazující trasy v Německu. Naším cílem je totiž nejen podpora poutní tradice v naší zemi, ale chceme poutníkům i pomoci, aby v upomínce na Husův odkaz a jeho myšlenky mohli skutečně dojít z Čech až do místa jeho skonu v Německu.

Jak to celé začalo

O českou část této poutní stezky se starají partneři Husovy cesty. Naším společným cílem je oživit poutní tradici a odkaz Jana Husa v Česku. Abychom zajistili, že budete moci po Husově cestě skutečně dojít až do Kostnice, dbáme také na spolupráci s německými organizacemi a rozvoj trasy jako celku.

V tomto svém úsilí navazujeme na aktivity hned několik našich partnerů, jimž tímto velmi děkujeme za podporu:

Stezka Tolerance: www.hussitische-kulturroute.com/cz/Stezka-tolerance/

Husova Pouť: www.husovapout.cz

Terra Tachovia: www.terratachovia.cz

Dokumentární film o Husově pouti v roce 2015 pak naleznete zde: www.ceskatelevize.cz/porady/1185258379-cesty-viry/315298380030005-po-stopach-mistra-jana