11. Bezdružice → Planá

Etapa 11: z obce Bezdružice do obce Planá

Délka etapy: 23,4 km

https://mapy.cz/s/3qcHM

Základní charakteristika trasy

Etapa E11: Bezdružice – Planá

Celková délka: 23,4 km

Předpokládaná doba cesty: 6:53 h

Začátek trasy: rozcestník Bezdružice nám. (49.9078467N, 12.9696281E)

Konec trasy: rozcestník Planá nám. (49.8681356N, 12.7413953E)

Vedení trasy

Tato etapa dlouhá 23,4 km začíná na bezdružickém náměstí u rozcestníku KČT a končí u rozcestníku v Plané na náměstí. Jedná se o jednu z delších etap v rámci Husovy cesty, přibližná doba chůze této etapy se pohybuje kolem 6:53 h.

Etapa vychází z náměstí v Bezdružicích, které tvoří přirozené menší centrum pro okolní menší sídla. Na západní straně náměstí se tyčí na návrší barokní zámek, který je viditelný ze širokého okolí. Barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie byl vystavěn na místě původního gotického kostela.

Z Bezdružic je trasa vedena po žluté turistické trase směrem na jih, cestou lze navštívit Železniční muzeum v Bezdružicích a poté pokračovat po žluté až na rozcestí Staré lázně, kde je umístěn směrovník KČT. Na této křižovatce se etapa napojuje na naučnou stezku NS Krasíkov – Ovčí vrch a zároveň je zde vedena cyklostezka (Na kolečkách Konstantinolázeňskem). Na dalším rozcestí trasa míří vlevo a asi po 200 m se napojuje na modré turistické značení KČT, které míří přes obec Čeliv do Krasíkova.

Přímo u trasy se nachází Krasíkovský dvůr, který nabízí služby v oblasti agroturistiky (nejen možnost ubytování a stravování, ale také vyžití v podobě jízdě na koni, minizoo, kulturní a společenské akce a přímo v místě vyráběné produkty). Asi 1 km od směrovníku KČT (Krasíkovský dvůr) nelze přehlédnout vrch Krasíkov, který sice není přímo na trase, ale tvoří významnou dominantu celé krajiny s atraktivními výhledy do okolí. Na vrchu nalezneme zřícenina hradu Švamberk (Krasíkov) spolu s kaplí sv. Máří Magdaleny.

Z větší části vede tato část etapy z Krasíkova do Plané po značených turistických stezkách KČT, s výjimkou 2 neznačených etap:

  • První neznačený úsek (cca 0,9 km) je veden od rozcestníku KČT Krasíkov-hájovna po silnici II. třídy (II/201) souběžně s cyklo 2216 do obce Domaslav, kde se opět etapa napojuje na modré turistické značení KČT ve směru Kořen.
  • Druhý neznačený úsek (2,4 km) vede z Otína po silnici III. třídy (III/20169) souběžně s cyklo 2206 a před Planou se opět napojuje na modrou turistickou stezku KČT.

Z Krasíkova do Domaslavi je etapa vedena po hranici Přírodního parku Hadovka, který je situován severně od trasy zejména v údolí potoka Hadovky a jeho širším okolí.

Od obce Kořen po obci Otín prochází trasa chráněným územím podél dolního toku Kosího potoka. Právě v těchto částech je etapa také vedena po naučné stezce Údolím Kosího potoka. U rozcestí býv. Křínovský mlýn se nachází ve vzdálenosti cca 70 metrů severně od značené cesty studánka Pod Křinovem. Cestou dále etapa míjí čtyři metry vysoký sezónní vodopád nedaleko skály Čertovky.

Před Planou nás etapa zavede na Bohušův (Šibeniční) vrch, kde se nachází rozhledna a odpočinkové místo pro turisty s přístřeškem. Poté již přicházíme Plzeňskou ulicí na náměstí v Plané, kde u rozcestníku KČT tato etapa končí. Čas k odpočinku můžeme spojit s prohlídkou zajímavostí města (místní kostely, historické domy na náměstí spolu s budovou Radnice a Svatojánským sloupem, Hornické muzeum či anglický park u zámku) nebo se seznámit s tematickými naučnými stezkami ve městě o historii vody v Plané od 19. stol. po současnost (NS „Voda pro život“) nebo se zaměřením na historii hornictví v okolí města (NS „Expedice do historie země Horní Falc a Západní Čechy“).