Poutnictví ve 21. století

Poutnictví v Česku

Ustanovením Husovy cesta jako dálkové poutní stezky se snažíme oživit odkaz mistra Jana Husa v moderní době i zájem o naši historii. Jde nám však i o podporu poutnictví jako takového.

Křesťanská tradice zná především tři hlavní poutní cesty. Pouť do Říma, která vám má ukázat cestu k lidem. Pouť do Santiago de Compostela, která vám má umožnit najít cestu k sobě samotným. A cestu do Jeruzaléma, která vám má pomoci najít cestu k Bohu.

Poutnictví však není nutné chápat ve striktně náboženském slova smyslu. Jedná se jednoduše o pěší chůzi, která má vždy konkrétní cíl – ať už fyzický nebo duchovní.

Pro moderního či nábožensky nevyhraněného člověka však do popředí vstupuje především cesta sama o sobě. Cesta za konkrétním cílem, cesta k sobě samému, ke svému okolí nebo při hledání nových životních impulsů.

Naší Husovou cestou bychom pak chtěli nejen vzbudit zájem o pěší chůzi, ale zdůraznit i duchovní rozměr, který s sebou dálkové poutě přinášejí. Jsme si jisti, že právě takovýto přístup si Jan Hus zaslouží.

Zajímá vás téma putování krajinou? Podívejte se na poslední video Jana Sasky, hudebníka z Českých Budějovic, který se svou přítelkyní ušel 650 km z Českých Budějovic přes Alpy až do Benátek, to vše na veganské stravě.