13. Tachov → Bärnau (DE)

Etapa 13: z obce Tachov do obce Bärnau v Německu

Délka etapy: 21,4 km

https://mapy.cz/s/3m51h

Základní charakteristika trasy

Etapa E13: Tachov – Bärnau

Celková délka: 21,4 km

Předpokládaná doba cesty: 6:30 h

Začátek trasy: rozcestník Tachov (49.7957075N, 12.6330992E)

Konec trasy: Bärnau – parkoviště Geschichtspark Bärnau-Tachov (49.8085947N, 12.4310492E)

Vedení trasy

Etapa 13 vychází z náměstí Republiky v Tachově a končí v německém městě Bärnau. Trasa je v úseku Tachov nám. – Světce vedena po zelené turistické trase přes rozhlednu na vrchu Vysoká. V tomto úseku až k jízdárně Světce je infrastruktura pro pěší dopravu vyhovující, místy dokonce atraktivní. Dále je vedena po zelené až k Oborské Hájovně, kde přechází do žluté a do souběhu s naučnou stezkou Branka vedenou údolím Sklářského potoka. Na rozcestí Pavlova huť přechází trasa po červené trase KČT, přičemž zhruba po 900 m překračuje státní hranici se SRN v místě napojení účelové komunikace vedoucí z Bärnau, která je úsekově využívána jako cyklotrasa (okružní cyklotrasa okresu Tirschenreuth TIR2). Trasa po necelých 3 km uhýbá ze značené cyklotrasy a napojuje se na červeně značenou Zlatou cestu (Goldene Strasse Sulzbach-Bärnau). Cíl této etapy je situován na parkovišti místního Historického parku Bärnau – Tachov (Geschichtspark Bärnau-Tachov).

Velká část této etapy je vedena po nově vyznačené Zlaté stezce, která propojuje turistické trasy Šumavy a Českého lesa s německou příhraniční oblastí.

S etapou se také z podstatné části ztotožňuje i historické vedení Zlaté cesty, v roce 2019 bude plně dokončeno značení v terénu. Trasa tak bude kopírovat v co největší blízkosti původní trasu Zlaté cesty, a tudíž i trasu Jana Husa. Po vyhotovení značení této historické trasy v terénu by s největší pravděpodobností došlo k přeložení této etapy ve směru Zlaté cesty podle následujících bodů naznačující vedení Zlaté stezky v terénu (https://mapy.cz/s/3mD7D).