ETAPY V NĚMECKU

ETAPY V NĚMECKU

Husova cesta v Německu pokračuje jako Zlatá cesta. Více o Zlaté cestě naleznete na webu zde.

V Německu Husova cesta sleduje trasy hned dvou významných dálkových pěších stezek.

První německá část je totožná s historickou zemskou cestou známou jako Goldene Strasse – Zlatá cesta (150 km), po které se cestovalo již ve středověku. Trasa začíná v příhraničním městě Bärnau, kde byl dle Husových dopisů tento „český kacíř“ velmi mile uvítán.  Trasa dále pokračuje přes Sulzbach až do Norimberku. Po celé této stezce se můžete v terénu orientovat podle symbolu lva, kterým je Goldene Strasse vyznačena. O rozvoj této stezky dbá německé občanské sdružení Via Carolina-Goldene Strasse (www.goldene-strasse.de).

Další, finální část, vede z Norimberku přes Ulm až do Kostnice na německo-švýcarské hranici. Vede v trase nejznámější evropské poutní stezky, a to Svatojakubské (z Norimberku do Kostnice cca 390 km). Trasa je proto značena symbolem svatojakubské mušle a je rozdělena na 21 etap o délce od 5 do 30 km. Více informací naleznete na http://www.jakobswege-europa.de/wege/nuernberg-konstanz.htm.

Prozatím mají informace o Husově cestě jen některá informační turistická centra na trase německých částí stezky. Pevně doufáme, že se nám tuto situaci podaří změnit v blízkých letech.