Historické souvislosti

To, že Jan Hus odjel do Kostnice obhajovat své učení, ví téměř každý obyvatel Česka. Avšak kudy přesně se jeho poslední kroky českou a následně německou krajinou ubíraly, je tak trochu záhadou. Proto jej naše trasa následuje především symbolicky a způsobem daným tradicí dálkových pěších poutí.

Historičky, paní Libuše Rösch a paní Blanka Zilynská, k tomu uvádějí: „Hus se vydal na cestu z Krakovce 11. října 1414 se dvěma vozy a více než 30 koňmi. … kudy jel, kde se zastavil a co ho cestou potkalo, to známe jen v omezené míře. On sám o svých zážitcích informoval přátele dopisem z Norimberka, jiná svědectví jsou ale skoupá a dávají prostor rozvoji dodatečné tradice. Místní „zaručené zprávy“ o místech Husova ubytování ale svědčí o hlubším povědomí o jeho osobě, které přetrvalo až do našich dní.“ (Jan Hus – Odvaha myšlenky, odvaha víry, odvaha smrti, 2015)

Pokud máte zájem zjistit více informací o Husově životě a odkazu, doporučujeme podklady Českého rozhlasu, zpracované k výročí 600 let od úmrtí tohoto našeho velikána (https://www.rozhlas.cz/hrdina/janhus/)

Husovým myšlenkám a hodnotám, které zastával, se věnuje například projekt Husovy stopy (http://www.husovystopy.cz/). Zde naleznete i Husovy citáty a kázání k tématům, jakými jsou například „pravda“, „důstojnost“, „pokora“, „víra“, „láska“ či „radost“.