Přátelská stránka

Jednou z přátelených stránek, se kterou úzce spolupracujeme, je i http://husovapout.cz/. Každým rokem se vydává organizovaná skupina z Hradu Krakovce po cestě Mistra Jana Husa do Kostnice. Někteří v kostýmech, někteří v civilu. Někdo se přidá jen na kus cesty nebo na pár dnů…“ Pokud se chcete přidat, sledujte jejich stránky pro aktuální informace.